Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 2020/C 225/02