2005/172/EF: Rådets afgørelse af 28. februar 2005 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af Regionsudvalget