Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/556 af 31. marts 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for basisstoffet natriumchlorid (EØS-relevant tekst)