Traktat om en forfatning for Europa - DEL II - DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER - AFSNIT IV - SOLIDARITET - Artikel II-89