Skriftlig forespørgsel E-0011/06 af Philip Claeys (NI) til Kommissionen. Artikel 301 i den tyrkiske straffelov, Kommissionens reaktion