TITJUR VBA mod VGB m.fl. Forslag til afgørelse fra generaladvokat Saggio fremsat den 8. juli 1999. # Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) mod Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV og M. Verhaar BV. # Appel - Konkurrence - Henlæggelse af en klage på grund af manglende svar fra klagerne inden for den fastsatte frist - Forenelighed med EF-traktatens artikel 85, stk. 1, af et gebyr opkrævet hos leverandører, som har indgået aftaler om levering af blomsterprodukter til virksomheder, der er etableret på det område, hvor en kooperativ forening afholder auktioner - Forenelighed med traktatens artikel 85, stk. 1, af en eksklusiv købsforpligtelse indgået af bestemte grossister, der sælger sådanne produkter til detailhandlere i et særligt forretningscenter på samme område - Forskelsbehandling - Påvirkning af handelen mellem medlemsstater - Samlet vurdering af en helhed af regler - Ingen mærkbar påvirkning. # Sag C-266/97 P.