Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017