Mål C-459/13: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd – Slovakien) – Milica Široká mot Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för folkhälsan — Nationell lagstiftning om obligatorisk vaccingering av barn — Rätt för föräldrar att vägra sådan vaccinering — Artikel 168 FEUF — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 33 och 35 — Genomförande av unionsrätten — Förligger inte — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)