Predmet C-459/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Najvyšší súd – Slovačka) – Milica Široká protiv Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita javnog zdravlja — Nacionalni propis koji predviđa obvezu cijepljenja maloljetne djece — Pravo roditelja da odbiju takvo cijepljenje — Članak 168. UFEU-a — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 33. i 35. — Provedba prava Unije — Nepostojanje — Očita nenadležnost Suda)