Skriftlig forespørgsel E-1632/06 af José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) til Kommissionen. Oversigt over nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne om sundhed og forbrugerbeskyttelse