Üldkohtu (kaheksas koda) otsus, 14.11.2012 Üldkohtu (kaheksas koda) otsus, 14.11.2012.#Prysmian SpA ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl versus Euroopa Komisjon.#Konkurents – Haldusmenetlus – Tühistamishagi – Kontrollimise käigus antud aktid – Vahemeetmed – Vastuvõetamatus – Kontrolli määramise otsus – Põhjendamiskohustus – Eraelu kaitse – Piisavalt kaalukad tõendid – Kohtulik kontroll.#Kohtuasi T-140/09.