Kommissionens forordning (EF) nr. 1955/2005 af 29. november 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. december 2005