Mededeling inzake de ondertekening van de Overeenkomst betreffende de levering van voedselhulp tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan