Meddelelse vedrørende undertegnelse af aftalen om levering af fødevarenødhjælp mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den islamitiske republik Pakistan