Forslag til Rådets forordning (EØF) om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Amerikas forenede Stater om fiskeri ud for De forenede Staters kyst og om fastsættelse af bestemmelser for dens gennemførelse