Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Oprindelsesreglerne i præferencehandelsordninger - Fremtidige retningslinjer