Godkendelse af projekt, som finansieres af Den europæiske Udviklingsfond