Απόφαση αριθ. 2/2021 της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας της 25ης Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση των προσαρτημάτων 2-Γ-1 και 2-Γ-2 του παραρτήματος 2-Γ για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά [2021/110]