Sag C-456/20 P: Appel iværksat den 21. september 2020 af Crédit agricole SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidede Afdeling) den 8. juli 2020 i sag T-576/18, Crédit agricole SA mod ECB