kohtuasi T-498/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – ZPC Flis versus EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Happy Moreno choco taotlus – Varasem riigisisene kujutismärk MORENO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Varasemate riigisiseste kujutismärkidega hõlmatud kaupade loetelu asendamine – Apellatsioonikoja otsuse parandamine – Määruse 2017/1001 artikli 102 lõige 1 – Õiguslik alus – Varasem otsustuspraktika – Õiguskindlus – Õiguspärane ootus)