Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2005 af 10. februar 2005 om fastsættelse af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2004/05