2006/941/EF: Kommissionens beslutning af 8. november 2006 om Italiens påtænkte statsstøtte C 11/06 (ex N 127/05) til AEM Torino (meddelt under nummer K(2006) 5276) (EØS-relevant tekst)