Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 22. marts 2004 i sag C-455/02 P, Sgaravatti Mediterranea Srl mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Forordning (EØF) nr. 4253/88, artikel 24 — ne bis in idem-princippet — EUGFL — ophævelse af støtte — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)