Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o okolju prijazni proizvodnji