Απόφαση (ΕΕ) 2019/2150 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Διαχείρισης της διεθνούς σύμβασης για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα