Kommissionens beslutning af 24/01/2006 om en fusions forenelighed med det fælles marked (Sag COMP/M.4004 - SFC / SAG GEST / JV) Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (Kun den engelske udgave er autentisk)