Sag C-593/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 16. oktober 2018 — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Hannover (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland)