Kommissionens forordning (EØF) nr. 2117/78 af 7. september 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 1380/75 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende monetære udligningsbeløb