Kohtuasi T-22/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Noguer Enríquez jt versus komisjon