Sentenza tal-Qorti Ġenerali (is-Sitt Awla) tat-13 ta' Lulju 2011.