Sag F-27/05: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. juni 2006 — Le Maire mod Kommissionen (Tjenestemænd — løn — afslag på tildeling af dagpenge)