BERIGTIGELSE TIL :# 78/317/EØF: Rådets direktiv af 21. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende afrimnings- og afdugningsanordninger til ruder i biler