Sprawa T-531/15: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2018 r. – Coveris Rigid France / Komisja Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek opakowań spożywczych do sprzedaży detalicznej – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Zasada odpowiedzialności osobistej – Brak ciągłości gospodarczej – Równość traktowania