Sag T-531/15: Rettens dom af 6. december 2018 — Coveris Rigid France mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for fødevareemballage — afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF — princippet om personligt ansvar — ingen økonomisk kontinuitet — ligebehandling)