Věc T-531/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2018 – Coveris Rigid France v. Komise „Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s potravinovými obaly pro maloobchodní prodej – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU – Zásada osobní odpovědnosti – Neexistence hospodářské návaznosti – Rovné zacházení“