Spørgsmål nr. 59 af Caroline JACKSON (H-1179/91) til Kommissionen: EF-egnethedstest vedrørende maskinel forarbejdning af brødhvede