Rådets forordning (EØF) nr. 3024/77 af 21. december 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 3164/76 om fællesskabskontingentet for vejgodstransport mellem medlemsstaterne