Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 495/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011 , asetuksen (EY) N:o 109/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen monesiumnatriumin koostumuksen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti