Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010