Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2937/74 af 21. november 1974 om fastsættelse af de præmier, der skal lægges til importafgifterne på ris og brudris