Sag 3/79: Anmodning bm præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 5. juli 1978 af Tribunal de Grande Instance de Paris i sagen anklagemyndigheden og fru Ulm, gift Windenberger (civil part) mod André Albert Favel og Sari Nina Ricci (solidarisk ansvarlig)