Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2643/73 af 28. september 1973 om fastsættelse af eksportrestitutioner for kornfoderblandinger