POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o skupnem pregledu izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi