SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1237/79 AF JOYCE QUIN TIL KOMMISSIONEN: REGIONALUDVIKLINGSFONDEN OG STOETTEBERETTIGEDE OMRAADER I DET FORENEDE KONGERIGE (SUPPLERENDE SVAR)