Berigtigelse til Rådets afgørelse 2013/462/EU af 22. juli 2013 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik ( EUT L 250 af 20.9.2013 )