Kommissionens Beslutning af 31. marts 1976 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for levering som fødevarehjælp af butteroil, opkøbt på Fællesskabets marked, inden for rammen af licitationsproceduren nævnt i forordning (EØF) nr. 501/76