Zadeva C-bolgarščina: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. septembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rayonen sad Lukovit – Bolgarija) – kazenski postopek proti EP (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Členi 6, 47 in 51(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Direktiva 2012/13/EU – Člen 8(2) – Direktiva 2013/48/EU – Člen 12 – Direktiva (EU) 2016/343 – Člen 3 – Nacionalna ureditev, ki iz terapevtskih in varnostnih razlogov dopušča sprejem oseb, ki so v stanju neprištevnosti storile družbeno nevarna dejanja, v oddelek psihiatrične bolnišnice pod posebnim nadzorom – Pravica do obveščenosti o pravicah – Pravica dostopa do odvetnika – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Domneva nedolžnosti – Ranljiva oseba)