Lieta C-467/18: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 19. septembra spriedums (Rayonen sad Lukovit (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret EP (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. un 47. pants, kā arī 51. panta 1. punkts – Direktīva 2012/13/ES – 8. panta 2. punkts – Direktīva 2013/48/ES – 12. pants – Direktīva (ES) 2016/343 – 3. pants – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru terapeitisku un drošības iemeslu dēļ tiek atļauta personu, kuras demences stāvoklī ir veikušas darbības, kas apdraud sabiedrību, ievietošana psihiatriskajā ārstniecības iestādē – Tiesības uz informāciju par tiesībām – Tiesības uz advokāta palīdzību – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību – Nevainīguma prezumpcija – Neaizsargāta persona)