Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/1072 af 16. juli 2020 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)