Kendelse afsagt af Domstolens Anden Afdeling den 24. september 1975. # J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Sag 4-73. Nold mod Kommissionen TITJUR